Tiếp khách hộ chồng

  • VIP
  • Zoom +

Tiếp khách hộ chồng…cô vợ dâm đãng ngoan ngoãn hằng ngày ở nhà nội trợ việc nhà,một hôm có một vị khách là bạn chồng đến nhà chơi và khi đang nói chuyện với chồng cô thì anh ta có việc gấp phải ra ngoài và ông bạn kia ngồi nhà đợi anh ta về,chuyện gì đến rồi cũng đến khi ông khách và cô vợ đã thích nhau và đè nhau ra ghế phang nhau giữa nhà luôn sau lưng chồng cô ta