Hai em nữ xinh hàng ngon với thầy giáo

  • VIP
  • Zoom +

Hai em nữ sinh xinh đẹp vì lúc đi học trên lớp không tập chung vào học hành nên kết quả của bài thì vừa rồi không đạt, hai em đã bàn nhau đến xin thầy giáo cho qua. Hai em đến nói chuyện với thầy giáo xin đổi điểm bằng việc vui vẻ với thấy một lần. Nhìn hai em quá xinh đẹp vị thầy giáo không thể nào từ chối được đã đồng ý với cả hai…